Våre tjenester

Styreforeningen.no sin avdeling for rekruttering, rådgivning og styrekonsulenter setter stor prestisje i å bidra til å høyne kompetansen i norske styrer. I tillegg til å ha kurset oppimot 56 000 kursdeltakere fra hele landet, har mer enn 1 600 deltakere gjennomført Styreforeningens Autorisasjonsprogram for styremedlemmer.

Flesteparten av de autoriserte kursdeltakere, som er yrkesaktive toppledere fordelt i hele landet, har valgt å registrere seg i Styreforeningens kandidat-database og kan således være tilgjengelig for nettopp ditt styre eller din bedrift.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Styrerekruttering

I dagens komplekse og endringsorienterte samfunn vil styrets betydning bli viktigere og viktigere. Styrets rolle og oppgaver er i endring og ledende selskaper har i dag styrer som aktivt er involvert i utvikling av strategier og planer, samtidig som de fastsetter rammer for virksomheten og utøver kontroll. Styrets ansvar og rolle er tydeliggjort gjennom lovverk, men også gjennom retningslinjer som NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse). Totalt er ansvaret for det enkelte styre blitt mer omfattende og risikoen for virksomhetens omdømme og finansielle utvikling er blitt større.

Styreforeningen har lang erfaring og tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer til selskaper, virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i rekrutteringen til enkeltposisjoner og til sammensetning av komplette styrer. Vår rådgivning vil alltid ha utgangspunkt i en grunnleggende god forståelse for selskapets virksomhet, strategi og utfordringer.

I tilfeller hvor full prosess ikke er formålstjenlig bistår vi med sluttvurderinger av kandidater som våre oppdragsgivere har fremskaffet selv, eller som en objektiv part som kan gi faglige begrunnede vurderinger ved interne ansettelsesprosesser.

Styreforeningen er ledende aktør innen styrerekruttering og har gjennom mange år bygget opp en filosofi og metodikk, som bidrar til å sikre en suksessfull rekrutteringsprosess. Det er ingen suksess før begge parter er enige om at det virkelig er full match!

Salg av CV-pakker

I tilfeller hvor virksomheter innehar kompetanse og ressurser til selv å gjennomføre en rekrutteringsprosess, tilbyr Styreforeningen ‘’CV-pakker’’ på henholdsvis 3, 6 og 9 kvalifiserte CV-er.

Vi er opptatt av, at alle våre leveranser har god kvalitet og full match mot ønsket kompetanseprofil. I CV-pakkene inngår derfor følgende tjenester:

  • Avgrenset søk i databasen, basert på ønsket kompetanseprofil.
  • Gjennomgang av detaljert CV samt vurdering av erfaringer og tilbakemeldinger fra andre kunder.
  • Alle utvalgte kandidater kontaktes i forkant for å sikre at kandidaten er interessert i å bli kontaktet av kunden.

Styrekonsulentoppdrag og rådgivning

Ethvert styre består av individer med ulike egenskaper, ulik kompetanse, verdier og mål. Når bedriftens omgivelser eller krav fra eierne endres, vil et styre oftest ha behov for tilførsel av ny kompetanse, nye ideer eller evne å sette nye mål for bedriften. Tilgangen til kompetanse som matcher behovene i den nye situasjonen kan være kritisk for styrets evne til strategisk ledelse og kontroll.

Rollen som styrekonsulent er fortsatt ikke veldig utbredt i Norge. Styreforeningen har etablert en gruppe og et nettverk av selvstendige rådgivende seniorkonsulenter, alle med lang erfaring som toppledere i ulike bedrifter, bransjer og fagmiljøer.

Vi tilbyr kort eller langvarig engasjement med styrekonsulenter og styrekonsulent-team, som kan bistå i ad hoc situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om utfordringer, ønsker eller tanker om styresammensetning, styrerekruttering eller styrekonsulent!

Generelt

I arbeidet med styreevaluering, rådgivning og rekruttering benytter Styreforeningens rådgivere veldokumenterte og utprøvde verktøy og metoder. Målet er alltid at et styre blir et velfungerende team som har et effektivt og godt samspill med administrasjonen.

Vi har over 1600 solide kandidater som har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og mer enn 22 års erfaring med styrearbeid og styrerekruttering. Dette gir oss en helt unik og landsdekkende kandidatbase.

Vi har ulike prismodeller som tilpasses kundens ønsker og behov og meget gode medlemsrabatter i forbindelse med rekruttering.


Ta kontakt med oss