Våre tjenester

Landets råeste database for styrekandidater

Med utgangspunkt i landes største styremiljø har vi den råeste databasen i Norge. Gjennom Styreforeningen har titusener av styremedlemmer og ledere bidratt til verdiskaping i utallige selskaper og andre organisasjoner. Vi kjenner våre medlemmer, og vår oppgave er å finne de beste kandidatene til deg på en kostnadseffektiv og trygg måte.

Diskresjon og profesjonalitet

Vi stiller høye krav til oss selv med hensyn til struktur og profesjonalitet i rekrutteringsprosessen. Diskresjon og konfidensialitet er alltid en selvfølge både overfor kunder og kandidater.

Årelang styreerfaring sikrer at vi sammen med deg som kunde kommer frem til de beste løsningene i forhold til dine behov.

Et nytt styremedlem kan utgjøre en stor forskjell

Vi lever i en tid med høy endringstakt og stadig sterkere forventninger og krav til virksomheten. Har du kun familie eller eiere i styret i dag? En rekke studier viser at eksterne i styret bidrar til verdiskaping og utvikling. En ny styreleder eller nytt styremedlem i din virksomhet kan uansett bidra til økt profesjonalitet, forretningsutvikling og økt verdiskaping. Å sikre deg den rette kandidaten, det tar vi oss av.

Mangfold

I Styrerekruttering AS vet vi hvor viktig det kan være med et styre preget av mangfold. Forskjeller i kjønn, alder og kulturell bakgrunn kan alle være positive innsatsfaktorer i et godt sammensatt styre.

Det er forskjellene som muliggjør ulike perspektiver og sørge for godt belyste saker i styrerommet. Det er mangfoldet som kan gi oss de beste beslutningene. 

Rollen som styrekonsulent

Styrekonsulenten kan være verdifull for deg som enten trenger hjelp til å bringe styrearbeidet fremover i ønsket retning eller for deg som trenger noen med erfaring og livsvisdom som du kan diskutere fortrolig med. Gjennom Styreforeningen tilbyr vi styrekonsulenter med forskjellig fagkompetanse og med lang ledelses- og styrebakgrunn, som kan bekle ulike roller eller løse konkrete oppgaver i tråd med dine behov.

Møtelederen

Er du en av de mange som hvert år gruer deg til årsmøtet, lagsmøtet, foreningsmøtet eller generalforsamling? Vi skjønner deg, det er lett å trø feil og det er mange formelle krav å forholde seg til.

Våre erfarne møteledere skjønner både «spillet» og det juridiske, samt hvordan møtet kan blir en god arena for informasjon, meningsutveksling og de riktige beslutningene.