Våre tjenester

Styrerekruttering AS har som mål å gjøre deg fornøyd gjennom å levere styrekandidater og styrekonsulenter med den riktige kompetanse og kvalifikasjoner til ditt styre. Videre skal Styrerekruttering AS levere dyktige og erfarne kandidater som møteledere for generalforsamlinger, lags- og årsmøter for alle typer organisasjoner.

Landets råeste database
for styrekandidater

Vi har landets råeste database for styrekandidater. En av våre sentrale oppgaver er å sørge for at vi har kandidater som kan bekle forskjellige verv og oppdrag på en måte som ivaretar eierne og andre sentrale aktører sine interesser på en best mulig måte. Dette søker vi å oppnå gjennom blant annet å rette oss inn mot fremoverlente og resultatorienterte kandidater, med evne til å forstå en virksomhets historie og kultur, forholdet mellom eiere, styre, administrasjon og virksomhet, samt at fokus på bærekraft ikke er et hinder for gode resultater, men snarere tvert imot.

Vi leverer verdiskapende ressurser til alle typer virksomheter. Våre kandidater er høyt motivert og godt forberedt for aktuelle muligheter og de utfordringer rollen som styremedlem, styrekonsulent eller møteleder innebærer.

Vi bistår våre oppdragsgivere med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Hvis du som oppdragsgiver ønsker og har ressurser til å gjennomføre intervju og utvelgelse selv, kan Styrerekruttering AS levere CV-er for aktuelle kandidater i henhold til nærmere avtalte profilkriterier.

Diskresjon og profesjonalitet

Det stilles høye krav til struktur og profesjonalitet i forbindelse med styrerekruttering. Diskresjon og kvalitet må ivaretas for alle involverte. Vi har bred erfaring og benytter nøye utprøvd metodikk og tilnærming til de ulike prosesser. Oppdragsgivere og kandidater ser ut til å sette ekstra pris på vår rolle som en strategisk partner som ser helheten i et fremtidsrettet perspektiv for den enkelte virksomhet.

Et nytt styremedlem kan utgjøre en stor forskjell

En ny styreleder eller ett nytt styremedlem kan ha direkte påvirkning på hele organisasjonen, og det er derfor helt vesentlig å rekruttere rett kandidat. Særlig kan en styreleder gjennom sitt lederskap påvirke kulturen, veksten, driftsmodeller og strategi i virksomheten. Vår jobb er å investere tid i arbeidet med å vite hva slags kandidater vi skal søke etter, ved å gå i dybden sammen med deg. Viktige temaer er blant annet forholdet mellom eiere, styret og administrasjon, verdier og virksomhetskultur og resultatforventninger. Jobben vi gjør sammen danner grunnlaget for grundige og godt forankrede profilkriterier.

Mangfold

I Styrerekruttering AS er vi opptatt av mangfold, og vi vet godt hvor viktig det kan være med en bred kompetansesammensetning i styret, hvor både mangfold i kjønn, alder og bakgrunn kan være positive innsatsfaktorer for et godt sammensatt styre. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere hvordan ditt styre bør se ut.

Rollen som styrekonsulent

Rollen som styrekonsulent er fortsatt ikke veldig utbredt i Norge. I samarbeid med Styreforeningen har vi tilgang til en etablert gruppe og et nettverk av selvstendige rådgivende seniorkonsulenter, alle med lang erfaring som toppledere i ulike bedrifter, bransjer og fagmiljøer.

Styrekonsulentrollen kan være svært mangfoldig; fra diskré rådgivning og hjelp til eiere, styreleder eller daglig leder til en langt mer aktiv rolle hvor styrekonsulenten tar ansvar for at styrefunksjonen i sin helhet blir ivaretatt på en profesjonell og god måte.

Vi tilbyr rekruttering og engasjement med styrekonsulenter og styrekonsulentteam som kan bistå i ad hoc-situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre.

Møtelederen

I Norge avholdes det over en million årsmøter, lagsmøter, foreningsmøter, stiftelsesmøter og generalforsamlinger hvert år.

Mange er kanskje ikke klar over de formelle kravene til slike møter. Kanskje har du eller din virksomhet opplevd uklarhet, uryddighet og eskalerende konflikter i forkant, under eller i etterkant av et slikt møte?

Slik behøver det ikke være. Vi kan levere dyktige og erfarne kandidater som møteledere for generalforsamlinger, lags- og årsmøter for alle typer organisasjoner.