Styrerekruttering

Har dere behov for nye styremedlemmer?

Hos oss treffer du medarbeidere med lang fartstid fra styrearbeid og som kurs- og foredragsholdere innenfor fagfeltet. Vår erfaring gjør oss i stand til å forstå din situasjon og gi gode råd.

Etter første kontakt avtales en uforpliktende og kostnadsfri kartleggingssamtale, hvor formålet fra vår side er å bli bedre kjent med din virksomhet og få en best mulig forståelse av ditt behov. I etterkant av dette møtet, sender vi om ønskelig over et oversiktlig tilbud på en rekrutteringsprosess.

Blir tilbudet godkjent, avholder vi et nytt møte hvor vi sammen gjør det aller viktigste arbeidet; å finne frem til de rette profilkriteriene. Hvis det er avtalt, gjennomfører vi i tillegg analyser av dagens styre. I denne delen av prosessen utfordrer vi deg gjerne – det er ikke alltid at det man først tenkte er det riktige når det kommer til stykket.

Etter at du har godkjent profilkriteriene, lyser vi normalt posisjonen i vår database som består av motiverte og dyktige medlemmer i Styreforeningen. Mange av disse har gjennomført det anerkjente Autorisasjonsprogrammet gjennom foreningen.

I rekrutteringsprosessen bruker vi gode verktøy, herunder også forskjellige tester hvis det er avtalt. Vi jobber oss gradvis ned til 6-8 kandidater og har det nødvendige antall svært grundige intervjuer. Til slutt ende vi opp med 2-3 kandidater og vi presenterer deg grundige kandidatresyméer og CV-er for disse.

Frem mot ditt valg av styremedlem bestemmer du selv vår grad av engasjement i sluttprosessen. Idealet er at du skal oppleve alle kandidatene som så velegnet at det tilslutt blir kjemien mellom deg som oppdragsgiver og kandidat som blir avgjørende for valget. Har vi avtalt å gå grundigere til verk gjennomfører vi en «case-dag» hvor kandidatene må prestere med deg på sidelinjen eller som aktiv deltaker. I de aller fleste oppdragene lager vi tilslutt en ryddig kontrakt mellom din virksomhet og den valgte kandidaten.

Kontakt oss

Fyll inn skjema under med noen stikkord om behov og ønsker. Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en nærmere dialog.