Styrerekruttering

Har selskapet behov for nye ressurser i styret?

Styrets rolle og oppgaver er i kontinuerlig endring, kravene til kompetanse, erfaring og nettverk spiller en stadig større rolle. Selskaper investerer nå i økt grad i nye ressurser som vil være avgjørende for utvikling av virksomheten og forvaltning av eierskapet i tiden fremover.

Styreforeningen har lang erfaring og tilbyr profesjonelle prosesser for å rekruttere styreledere og styremedlemmer m.m. til selskaper, virksomheter og organisasjoner. Vi bistår i rekrutteringen til enkeltposisjoner og til sammensetning av komplette styrer:

  • Styreleder og styremedlemmer
  • Observatører og varamedlemmer
  • Styrekonsulenter / Styrecoach
  • Outsourcing av styrearbeidet / Company secretary
  • Ad hoc-styreteam (situasjonsbestemte ressursteam)

Med kursing og rekruttering av styrekandidater siden 1997, har Styreforeningen en helt unik og landsdekkende kandidat-database med mer enn 1500 solide kandidater som har gjennomført Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer.

Kontakt oss

Fyll inn skjema under med noen stikkord om behov og ønsker. Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en nærmere dialog.