Styrekonsulent & rådgivning

Trenger styret eller selskapet periodisk bistand?

Rollen som styrekonsulent er fortsatt ikke veldig utbredt i Norge. Styreforeningen har etablert en gruppe og et nettverk av selvstendige rådgivende seniorkonsulenter, alle med lang erfaring som toppledere i ulike bedrifter, bransjer og fagmiljøer.

Vi tilbyr rekruttering og engasjement med styrekonsulenter og styrekonsulentteam som kan bistå i ad hoc-situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre. Våre forelesere og medarbeidere arbeider i dag som styrekonsulenter i en rekke norske og internasjonale virksomheter.

Kontakt oss

Fyll inn skjema under med noen stikkord om behov og ønsker. Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en nærmere dialog.