Styrekonsulent

Trenger styret eller virksomheten periodisk bistand?

Rollen som styrekonsulent er fortsatt ikke veldig utbredt i Norge. I samarbeid med Styreforeningen har vi tilgang til en etablert gruppe og et nettverk av selvstendige rådgivende seniorkonsulenter, alle med lang erfaring som toppledere i ulike bedrifter, bransjer og fagmiljøer, og som i dag arbeider som styrekonsulent i en rekke norske og internasjonale virksomheter.

Styrekonsulentrollen kan være svært mangfoldig; fra diskré rådgivning og hjelp til eiere, styreleder eller daglig leder til en langt mer aktiv rolle hvor styrekonsulenten tar ansvar for at styrefunksjonen i sin helhet blir ivaretatt på en profesjonell og god måte.

Vi tilbyr rekruttering og engasjement med styrekonsulenter og styrekonsulentteam som kan bistå i ad hoc-situasjoner eller i faser der spesiell kompetanse ønskes. Våre styrekonsulenter kan også bistå i langsiktige utviklingsfaser i det enkelte styre.

Ta kontakt, så finner vi en styrekonsulent som passer deg og din virksomhet

Kontakt oss

Fyll inn skjema under med noen stikkord om behov og ønsker. Vi tar kontakt i løpet av kort tid for en nærmere dialog.