Våre tjenester

Styreforeningen.no sin avdeling for rekruttering, rådgivning og styrekonsulenter setter stor prestisje i å bidra til å høyne kompetansen i norske styrer.